preloader

Επιστρεπτέα προκαταβολή & Επιδότηση Τόκων

Τελικά θα μας απαντήσει κάποιος τι ισχύει;

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN.GR

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής – φοροτεχνικός

Στα μέτρα που γενικότερα έχουν ήδη εφαρμοστεί μέχρι σήμερα αναφορικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων λόγω covid-19 και ειδικότερα όσον αφορά στη ρήτρα διατήρησης του προσωπικού, έχει καθοριστεί —εκτός των άλλων— ότι στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους. Ωστόσο, εξαιρέσεις στον κανόνα αυτόν αποτελούν οι διατάξεις που αναφέρονται στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς και της επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων1, για τα οποία όμως δε δίνεται καμία διευκρίνιση επ΄αυτού του θέματος από το αρμόδιο Υπουργείο.

■ Σχετικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή, η απόφαση ΓΔΟΥ 94/2020 αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό».

Συνεπώς, η επιχείρηση εν προκειμένω θα ελεγχθεί στο μέλλον για το αν ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως και 31.10.2020 είναι ίδιος με τον αριθμό των εργαζομένων που διατηρούσε την 31η Μαρτίου 2020. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η απόφαση αναφέρεται σε μέσο όρο εργαζομένων κατά το ανωτέρω ημερολογιακό διάστημα.

■ Σχετικά με τη δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή, η απόφαση ΓΔΟΥ 148/2020 αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό».

Ουσιαστικά με τη δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή ισχύουν τα ίδια με την πρώτη, απλώς αλλάζει το χρονικό διάστημα.

■ Το πρόβλημα

Στο φλέγον ερώτημα αν οι επιχειρήσεις που έλαβαν την επιστρεπτέα προκαταβολή υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους που αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους προκειμένου να μην έχουν κυρώσεις, μέχρι σήμερα κανείς από τους υπηρεσιακούς παράγοντες δεν έχει τοποθετηθεί γραπτώς. Επίσης, δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις και για τον τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου των εργαζομένων.

Αυτό το μείζον ερώτημα έπρεπε να είχε απαντηθεί εξ αρχής στις σχετικές Κ.Υ.Α. έτσι ώστε να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις πως θα χειριστούν ανάλογες περιπτώσεις. Βαδίζουμε προς τα μέσα Σεπτεμβρίου και δε γνωρίζουμε τι ισχύει για τις περιπτώσεις των οικειοθελών αποχωρήσεων, γεγονός που ενισχύει το κλίμα ανασφάλειας των επιχειρήσεων και των συναδέλφων λογιστών που καλούνται να συμβουλεύσουν τους πελάτες τους.

Η έλλειψη σαφών οδηγιών από τη Διοίκηση του Υπουργείου είναι δεδομένο πως έχει οδηγήσει πολλούς επιχειρηματίες σε λανθασμένους χειρισμούς (σ.σ. και με οικονομικές επιπτώσεις), γεγονός που θα είχε εξαλειφθεί αν εξ αρχής είχε καθοριστεί το όλο πλαίσιο με ξεκάθαρους όρους και προϋποθέσεις.

Αν ζούσε η Πυθία, ίσως θα ζήλευε, διότι το περίφημο δικό της «ήξεις αφήξεις ού θνήξεις εν πολέμω»2, ωχριά μπροστά στους «χρησμούς» που εμπεριέχονται σε πολλές αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν κοινοποιηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα της πανδημίας (και όχι μόνο).

Απορία: Με την παραδοχή ότι οι συντάκτες των αποφάσεων και των εγκυκλίων γνωρίζουν επαρκώς τα εξεταζόμενα θέματα, πόσο δύσκολο είναι να προσθέτουν στα κείμενα των εκάστοτε αποφάσεων, κ.λπ. σαφείς οδηγίες και αναλυτικά παραδείγματα ώστε να γίνονται κατανοητά όσα πρέπει να εφαρμοστούν; Πόσες εργατοώρες θα είχαμε κερδίσει μέσω αυτής της διαδικασίας; Πόση ασφάλεια θα νιώθαμε όλοι εμείς που δραστηριοποιούμαστε μέσα σ’ αυτό το τοξικό περιβάλλον;

___________________

[1] Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Η δυνατότητα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

Προϋπόθεση: Να δεσμευτούν οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου, ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό εργαζομένων:
Ερώτηση: Λογιστής ανάφερε ότι δεν καταλαβαίνει βάσει ΠΣΚΕ και θέλει να γνωρίζει στην περίπτωση της ΕΜΕ σε δεκαδικό αριθμό τι κάνει. Βρίσκει επιπλέον ερωτήματα σχετικά με τα ΕΜΕ.

Επαναλαμβάνεται ότι στη δήλωση ΜΜΕ συμπληρώνεται ο αριθμός ΕΜΕ όπως ακριβώς προκύπτει από τις ετήσιες μισθοδοτικές καταστάσεις και αποτυπώνεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Στην αίτηση στο ΠΣΚΕ συμπληρώνεται στο σχετικό πεδίο ο αριθμός εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19.03.2020.

Τι γίνεται με τους εργαζόμενους με ορισμένη σύμβαση που λήγει πριν τις 31/12. Είναι υποχρεωτικό να τους κρατήσουν;

Απάντηση: Επαναλαμβάνεται ότι στο πεδίο 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ αναφέρεται:
«Ο λήπτης της ενίσχυσης οφείλει να απασχολεί στις 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Για τον λόγο αυτό εντός του Ιανουαρίου του 2021 η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει έλεγχο επιβεβαίωσης της προαναφερόμενης υποχρέωσης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Οι λήπτες που δεν διατήρησαν την απασχόληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. 6, υποχρεούνται σε ολική επιστροφή της επιχορήγησης εκτός εάν προβούν στην εκ των υστέρων τήρηση αυτής για τις 31/01/2021. Προς τούτο η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει σχετικές οδηγίες. Ο έλεγχος θα αφορά τους εργαζόμενους την 31/12/2020».

Σχετική απόφαση: 37674/10.4.2020

[2] Η αμφισημία του χρησμού έγκειται στη θέση του κόμματος, δηλαδή αν ήταν πριν ή μετά το αρνητικό μόριο ού.